El semanario
O Antroido de (27/01/1887) dice que: "Dinnos, sin que poidamos afirmala noticia que tres inxenios d’esta localidá puxeron en apertura os seus maxíns co-ánemo de facer un despropósito pr’o Antroido (non o preódeco). Según noticias está bastante adiantad' o traballo y-eso qu' alguns d' éles son bastante perguiceiros; pro así e todo, é seguro qu' o dia d'a cinza estrenar con éusito e proporcionarálle unha boa entrada á sociadá Liceo Recreativo que logrará esté animado como nunca o baile d' aquela noite", y el 17 de febrero informa de los ensayos y de la intención de representarlo el miércoles de ceniza:

"O Antroido asistiu ó ensayo d’o gracioso saintiño-apropósito que s´ha poñer en escena o miércoles próusimo con motivo dá (por adiantado) chorada morte dó seu soberano señor. O argumento é bastante compricado dúnha aución moi viva, a versificación fácile e fruida ten algunhas estancias maníficas, e pel-o que respecta á excecución promete enterpretar o pensamento dos autores. O que queira saber máis q´afroxe as cadelas o día dá representación".

________________________________
REFERENCIAS:

O Antroido (27/01/1887), p. 3. Disponible: http://hemeroteca.betanzos.net/O%20Antroido/O%20Antroido%201887%2001%2027.pdf y (17/02/1887), p. 3. Disponible: http://hemeroteca.betanzos.net/O%20Antroido/O%20Antroido%201887%2002%2017.pdf

CUNS LOUSA, Xulio, “A propósito do Apropósito”, en:
Anuario brigantino, nº 22 (1999), pp. 463-484 (pp. 475-76). Disponible: http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab1999PDF/1999%20463_484.pdf
NÚÑEZ-VARELA LENDOIRO, José Raimundo, El antroido en las Mariñas dos Condes, Ayuntamiento de Betanzos, Betanzos, 1985.